Πολύποδες Ρινός

Μια Πρωτοποριακή Μέθοδος

Η Τεχνική

Κατάλληλοι υποψήφιοι για την εφαρμογή της δερμοπλαστικής είναι ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Στα προηγούμενα χειρουργεία θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι κανόνες της ενδοσκοπικής χειρουργικής της ρινός.

Μπορείτε να μας στείλετε την αξονική σας ώστε να σας ενημερώσουμε για το είδος της επέμβασης που σας προτείνουμε.

Η δερμοπλαστική ακολουθεί τους χρόνους μιας τυπικής ενδοσκοπικής χειρουργικής της μύτης. Προηγείται φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη και αντιβίωση για τον περιορισμό της φλεγμονής της μύτης.

Με την ολοκλήρωση της φαρμακευτικής αγωγής διενεργούμε νέα αξονική τομογραφία με ειδικές προδιαγραφές.

Παρόλο που χειρουργούνται και τα δυο ρουθούνια, η δερμοπλαστική εφαρμόζεται σε ένα ρουθούνι κάθε φορά ώστε να περιορίζεται η διάρκεια της επέμβασης και επομένως οι κίνδυνοι για τον ασθενή.

Δεν τοποθετούμε γάζες στη μύτη και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την επομένη μέρα.