Πολύποδες Ρινός

Μια Πρωτοποριακή Μέθοδος

Ο Γιατρός


Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1990 και πραγµατοποίησε την ειδικότητά του στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκοµείο (Ελ. Ερυθρός Σταυρός) από το 1995 έως το 1999. 

 Στο πλαίσιο της µετεκπαίδευσής του εντάσσονται τα εξής: 

 

  1.  Hospital du Nord. Marseille, Καθηγητής Magnan, εκπαίδευση στα κοχλιακά εµφυτεύµατα.
  2. Πανεπιστηµιακή κλινική Erlangen Γερµανίας, Καθηγητής Iro, χειρουργική τραχήλου.
  3. Hospitale di Circolo Varese Italia, Καθηγητής Castellnuovo, εκπαίδευση στην ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός.

 

Στο επιστηµονικό του έργο συµπεριλαµβάνονται: οι µεταφράσεις του ∆ιαγνωστικού Εγχειριδίου Merc για την ΩΡΛ ειδικότητα και του Head and Neck Surgery των Stell και Maran. 

 Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει τα εξής σεµινάρια εκσκαφής κροταφικού οστού: 

 

  1. VI σεµινάριο χειρουργικής κροταφικού οστού ΩΡΛ κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μάιος 1998.
  2. Course in microsurgery in otology and otoneurology Georges Portmann Institute Bordeaux, Ιούλιος 1998.
  3. 5ο σεµινάριο χειρουργικής ανατοµικής κροταφικού οστού ΩΡΛ κλινική Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός, Μάιος 1999. 

Τέλος, έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.